Goes Regenbooggemeente

Goes is Regenbooggemeente,  een gemeente die actief beleid ontwikkelt voor de acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender, en intersekse personen (LHBTI’s). Dit willen we blijven voorzetten en blijven uitdragen. De organisatie van Roze Zaterdag 2023 zal hier aan bijdragen.

discriminatie

Uit onderzoek blijkt dat zelfmoordpogingen onder lesbische, homo- en biseksuele jongeren 4,5 keer vaker voorkomt dan onder heteroseksuele jongeren. We hopen met deze dag in Goes ook voor meer acceptatie onder de doelgroep zelf te zorgen.
Ook zal er aandacht zijn voor vergroting van acceptatie van seksuele diversiteit onder migranten in onze samenleving

Naast Regenbooggemeente, wil Goes ook een toegankelijk en inclusieve gemeente zijn. Een gemeente waar iedereen zich thuis voelt en geen plaats is voor racisme of uitingen over minderheden. In het collegeprogramma wordt dit ook wel omschreven met de woorden “toegankelijk” en “inclusiviteit”.

Onlangs is tijdens een informerende raadsbijeenkomst door het ADBZ het Zeeuws Deltaplan aanpak Discriminatie toegelicht. Het doel van het Zeeuws Deltaplan is dat Zeeland een provincie wordt met een inclusieve samenleving waarin voor discriminatie geen plaats is. De kracht van het Deltaplan is dat deze wordt ondersteund door verschillende partners en ambassadeurs die achter het plan staat en samenwerkt om discriminatie en racisme in Zeeland tegen te gaan. Het Deltaplan wordt binnenkort ter vaststelling aangeboden aan de Zeeuwse gemeenteraden. Aanvullende aandacht helpt discriminatie tegen te gaan. Daarbij komt dat het maatschappelijk draagvlak voor maatregelen om gelijke behandeling te bevorderen op dit moment groot is. Roze Zaterdag sluit aan bij de doelstellingen en uitgangspunten van het Zeeuws Deltaplan.

In 2019 zijn in Zeeland bij het ADBZ 113 meldingen van discriminatie gedaan, het werkelijke aantal incidenten ligt hoger omdat niet iedereen bekend is met het discriminatiemeldpunt. De meldingen bij het ADBZ betreffen ook meldingen van discriminatie o.b.v. seksuele geaardheid.

waarom Roze Zaterdag ?

Het evenement Roze Zaterdag bestaat sinds eind jaren 70 en wordt traditioneel jaarlijks eind juni georganiseerd. Het evenement heeft een emancipatoir en demonstratief karakter en biedt onder andere ruimte voor informatie, debat, feest, ontmoeting en zichtbaarheid ten bate van seksuele en genderdiversiteit.

meer info op https://rozezaterdagen.nl/ 

 

Foto: Marieke Lodder fotografie
Locatie: recreatiepark 'De Hollandse Hoeve' in Goes