Ondernemersverenigingen

Als ondernemer kunt u zich aansluiten bij verschillende verenigingen.

Verenigingen

Ondernemers Contact Goes

Het OCG behartigt de belangen van ondernemingen in Goes en omgeving. Het Ondernemers Contact Goes (OCG) is in 1988 opgericht met als doel de belangenbehartiging van de leden. Het lidmaatschap staat open voor ondernemingen in de gemeente Goes en omgeving. Een groot aantal activiteiten worden verricht die de contacten tussen de leden onderling en het bestuur bevorderen. Zo zijn er de algemene ledenvergadering, bedrijfsbezoeken, de kerstlunch, de OCG-nieuwsbrief en de OCG-bedrijvengids.

Postbus 2038
4460 MA Goes
telefoon (0113) 22 28 21
www.ocggoes.nl

Ondernemers Organisatie Goes

De vereniging 'Ondernemers Organisatie Goes' (OOG) behartigt de belangen van de ondernemers die in de binnenstad zijn gevestigd, op economisch, vaktechnisch en sociaal terrein. OOG organiseert winkelacties, evenementen en tentoonstellingen.

Secretariaat O.O.G
Postbus 120
4460 AC Goes
www.oogvoorgoes.nl

Beveiliging Bedrijventerreinen

De Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Goes biedt ondernemers een platform dat professionele beveiliging betaalbaar maakt en is sinds 1997 de gesprekspartner voor gemeente, politie en brandweer. De stichting is opgericht om het toenemend aantal inbraken bij bedrijven, vernielingen en andere overlast op de bedrijventerreinen te verminderen en zoveel mogelijk te voorkomen.

De stichting heeft momenteel een contract met Elie Beveiliging. In dit contract zijn de afspraken vastgelegd over een actief preventiebeleid, de surveillancedienstverlening en alarmopvolging bij de aangesloten deelnemers. De deelnemers sluiten een deelcontract af met Elie Beveiliging met de mogelijkheid om extra diensten in te kopen zoals key-holding, brand- en sluitronde. Meer informatie is de vinden op de website: www.sbbgoes.nl.

Overige links

De ondernemer (Zeeland) www.deondernemer.nl
Koninklijke Horeca Nederland www.horeca.org
Kamer van Koophandel www.kvk.nl
Ondernemersdossier www.wa.nl/rechtsbijstandverzekering/ondernemer