Promotie via evenementenborden

Wilt u een evenement of activiteit in Goes bekendmaken? Maak dan gebruik van evenementenborden. Met onze hoogwaardige dubbelzijdige affichedisplays brengen wij uw boodschap effectief onder de aandacht van een groot publiek. Uw aankondiging is te zien op druk­be­zochte locaties; langs hoofd­we­gen, fiet­sroutes in het centrum en de omliggende dorpen. De posters hangen net­jes in een frame. Per frame kunnen twee posters geplaatst worden.

Laatste corona update

Alle evenementen en festivals mogen (onder voorwaarden) doorgaan tussen 5.00 uur en 17.00 uur. Daarbij gelden de volgende regels:

  • 1,5 meter afstand houden is verplicht;
  • Bezoekers hebben vaste zitplaatsen (behalve op doorstroomlocaties);
  • Er geldt een maximum aantal bezoekers van 1250 per zaal, met uitzondering van doorstroomlocaties;
  • Een mondkapje is verplicht bij verplaatsing en op doorstroomlocaties;
  • Vanaf 28 november mag 100% van de 1,5 meter capaciteit gebruikt worden, wat neer komt op een een derde van de reguliere capaciteit:
  • Er wordt gewerkt met corona-toegangsbewijzen (voor iedereen van 13 jaar en ouder).  Lees alles over de geldende voorwaarden op de website van de rijksoverheid.
  • Voor doorstroomlocaties geldt 1 persoon per 5 m2 tegelijkertijd.

Check voor de laatste corona-updates steeds de website van de rijksoverheid.

Waar zijn de posters te zien?
Per route kunt u posters laten plaatsen, formaat A0. Hiervan worden er  in de stad Goes geplaatst en in de omliggende dorpen rond Goes. Een evenement kan niet tegelijkertijd op beide routes worden aangekondigd.

Hoe lang en wat kost het?
De kosten per route per week zijn: € 720,- exclusief BTW op basis van beschikbaarheid. De plaatsing loopt van maandag tot maandag.

Overzicht beschikbare weken in 2021

Wat moet u zelf doen?
Het ontwerpen en drukken van uw posters verzorgt u zelf. U levert 54 posters minimaal 115 grams blueback A0 (+ 4 reserve posters) uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de plaatsing af. Het pakket dient voorzien te zijn van een briefje met de evenementnaam en datum plaatsing. Het merendeel van grafische bedrijven kunnen dit voor u verzorgen. 

Aflever adres:
Evenementen Service Buro ESB
Antwerpsestraatweg 155
Bergen op Zoom

Onze leverancier (ESB) zal op maandag van de gereserveerde week uw posters in de frames plaatsen. Deze kosten zijn bij de prijs inbegrepen.

Let op: Posters worden alleen geplaatst als de factuur voldaan is.

Wat mag er wel en niet op de posters staan?
Commerciële advertenties t.b.v. producten, diensten of detailhandel zijn niet toegestaan. (Wel kortlopende commerciële evenementen).

Posters van partijpolitieke of levensbeschouwelijke aard zijn niet toegestaan.

Het vermelden van sponsoren op de posters is toegestaan als vermelding van de naam (namen) van de sponsor(en) niet meer bedraagt dan 1/3e deel van de poster.

Hoe vraag ik aan?
U kunt een route aanvragen door een aanvraagformulier ‘evenementenborden’ volledig ingevuld te mailen naar: info@goesmarketing.nl. Routes kunnen niet telefonisch (of via een e-mail zonder formulier) aangevraagd worden. U kunt ook een optie aanvragen voor een route, na tien dagen vervalt de optie automatisch.

U ontvangt binnen 14 werkdagen een beoordeling op uw aanvraag. Als de door u gewenste periode beschikbaar is en uw aanvraag wordt positief beoordeeld, dan ontvangt u een factuur van Goes Marketing. Zodra de factuur -binnen de betalingstermijn- is voldaan is uw aanvraag definitief en kunt u posters aanleveren op het aangegeven adres van ESB.