Bedrijventerreinen

Binnen Goes zijn er verschillende interessante locaties waar u uw bedrijf kunt vestigen.

Vestigingen

Stationspark

Het stationsgebied is dé locatie voor kantoorbedrijvigheid: uitstekend bereikbaar per trein en bus en met een groot parkeerterrein voor de automobilist. Hier zijn onder andere hoofdvestigingen te vinden van Zorgverzekeraar CZ, en Baker Tilly Berk Accountancy. In en nabij het centrum zijn vele kantoorvestigingen te vinden op financieel-economisch en administratief gebied: banken, accountants en ook het hoofdkantoor van ZLM Verzekeringen, één van de grootste regionale verzekeraars van Zuid-Nederland. Vrije kavels zijn beschikbaar op het Stationspark, aan de zuidzijde van de spoorlijn.

De Poel

Het bedrijventerrein De Poel II kan de komende jaren verder uitbreiden langs de A58. In een helder vormgegeven structuur liggen hier goed ontsloten kavels, toegerust met alle voorzieningen die wenselijk zijn op een modern bedrijventerrein. Glasvezel en coaxkabel voor het noodzakelijke digitale verkeer; ruime ontsluitingswegen voor toeleveranciers en vrijliggende fietspaden voor het woon-werkverkeer.

De Poel II is door de gunstige ligging geschikt voor een breed bedrijvenprofiel. Zakelijke diensten, transport en distributie, groothandel, showroomactiviteiten en kleinschalige (hoogwaardige) industrie zijn vormen van bedrijvigheid die hier passen.

Het bedrijventerrein de Poel II is ingedeeld in vijf zones:

  • De etalage
  • Nansenbaan
  • Singel
  • Overige bedrijfskavels
  • De woonwerkzone

Meer info over de beschikbare bedrijfskavels

 

 

zakenman Goes