Gerard Menken Festival

In de maand augustus en september viert Kloetinge het Gerard Menken Festival met tal van activiteiten in Kloetinge en Goes. 

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de musicus, aquarellist, schilder en tekenaar geboren werd.

Samen met tal van culturele partijen vieren we het festival van verbinding.

Voor het volledige programma zie www.gerardmenkenfestival.org en volg onze Facebook pagina Gerard Menkenfestival.