Choral Evensong (Roder Jongenskoor)

Het Roder Jongenskoor verzorgt een Choral Evensong op zondagmiddag in de Grote of Maria Magdalenakerk om 16.00 uur

Het Roder Jongenskoor (1985) is een koor naar Engels voorbeeld, met als repertoire de Anglicaanse koormuziek in breedste zin. Dirigent en artistiek leider van het koor is Rintje te Wies. Het Roder Jongenskoor wordt alom geprezen om de consequente Engelse koorstijl, niet alleen wat betreft grootte en stembezetting, maar ook in de sterkte aandacht voor de stemkwaliteit van de individuele jongens en jongemannen.
In de afgelopen jaren hebben de jongens meegewerkt aan velerlei grotere producties voor koor en orkest, zoals uitvoeringen van de Matthaüs Passion van Johann Sebastian Bach, het War Requiem, de Saint Nicolas Cantata en de Spring Symphony van Benjamin Britten en de Derde Symfonie van Gustav Mahler, waarbij een jongenskoor is voorgeschreven. Jongenssolisten verlenen regelmatig medewerking aan ‘Die Zäuberflöte’ van Wolfgang Amadeus Mozart, het Requiem van Gabriel Fauré en de Chichester Psalms van Leonard Bernstein.

Het koor maakt regelmatig buitenlandse reizen. Begin 2002 werd het Roder Jongenskoor door The Federation of European Choirs benoemd tot cultureel ambassadeur van de Europese Unie in Nederland.

Het is de eerste keer dat het Roder Jongenskoor zal optreden in Zeeland.

Toegang vrij - Collecte bij de uitgang

Roder Jongenskoor olv Rintje te Wies
Sander van den Houten, organist

www.roderjongenskoor.nl