Promotie via evenementenborden

Wilt u een evenement of activiteit in Goes bekendmaken? Maak dan gebruik van evenementenborden. Met onze hoogwaardige dubbelzijdige affichedisplays brengen wij uw boodschap effectief onder de aandacht van een groot publiek. Uw aankondiging is te zien op druk­be­zochte locaties; langs hoofd­we­gen, fiet­sroutes, in het centrum en de omliggende dorpen. De posters hangen net­jes in een frame. Per frame kunnen twee posters geplaatst worden.

Waar zijn de posters te zien?
Per route kunt u 54 posters laten plaatsen, formaat A0. Hiervan worden er 40 posters in de stad Goes geplaatst en 14 in de omliggende dorpen rond Goes. Een evenement kan niet tegelijkertijd op beide routes worden aangekondigd.

Hoe lang en wat kost het?
De kosten per route per week zijn in 2019: € 720,- exclusief BTW. op basis van beschikbaarheid. De plaatsing loopt van maandag tot maandag.
overzicht beschikbare weken 2019

Wat moet u zelf doen?

Het ontwerpen en drukken van uw posters verzorgt u zelf. U levert 54 posters  minimaal 115 grams blueback A0 (+ 4 reserve posters) uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de plaatsing af. Het pakket dient voorzien te zijn van een briefje met de evenementnaam en datum plaatsing. Het meerendeel van grafische bedrijven kunnen dit voor u verzorgen. U kunt uw posters ook digitaal aanleveren via info@nilsson.nl. Zij drukken en bezorgen uw 58 posters dan voor  € 225,- exclusief BTW.

Aflever adres: Evenementen Service Buro ESB
Antwerpsestraatweg 155
Bergen op Zoom

Onze leverancier (ESB) zal op maandag van de gereserveerde week uw 54 posters in de frames plaatsen. Deze kosten zijn bij de prijs inbegrepen.

Let op: posters worden alleen geplaatst als de factuur voldaan is.

Wat mag er wel en niet op de posters staan?
Commerciële advertenties t.b.v. producten, diensten of detailhandel zijn niet toegestaan. (Wel kortlopende commerciële evenementen).

Posters van partijpolitieke of levensbeschouwelijke aard zijn niet toegestaan
Het vermelden van sponsoren op de posters is toegestaan als vermelding van de naam (namen) van de sponsor(en) niet meer bedraagt dan 1/3e deel van de poster.

Hoe vraag ik aan?
U kunt een route aanvragen door een aanvraagformulier ‘evenementenborden’ volledig ingevuld te mailen naar: info@goesmarketing.nl. Routes kunnen niet telefonisch aangevraagd worden. U kunt ook een optie aanvragen voor een route, na tien dagen vervalt de optie automatisch.

U ontvangt binnen 14 werkdagen een beoordeling op uw aanvraag. Als de door u gewenste periode beschikbaar is en uw aanvraag wordt positief beoordeeld, dan ontvangt u een factuur van Goes Marketing. Zodra de factuur -binnen de betalingstermijn-  is voldaan is uw aanvraag definitief en kunt u posters aanleveren op het aangegeven adres van ESB.