Organisatiestructuur

ORGANISATIESTRUCTUUR ONDERNEMERS ORGANISATIE GOES (OOG)

Vereniging

De vereniging “Ondernemers Organisatie Goes” (OOG) bestaat als zodanig sedert 1 oktober 1997.

Voor die tijd was de vereniging bekend onder de naam Goese Middenstands Centrale (GMC).

De oorsprong van dit samenwerkingsverband gaat inmiddels meer dan 100 jaar terug.

Op 24 september 1902 werd een vereniging opgericht met als doel de belangen van de handeldrijvende, ambachtelijke en dienstverlenende ondernemers in de meest uitgebreide zin te bevorderen, zowel op economisch als vaktechnisch en sociaal terrein.

Blijkens de (oorspronkelijke) statuten wordt getracht dit doel onder meer te bereiken door:

 1. het zonodig oprichten en beheren van instellingen tot onderlinge steun;
 2. het organiseren van winkelacties, evenementen en tentoonstellingen;
 3. het medewerken aan de totstandkoming en het behoud van onderwijsvoorzieningen die op enigerlei wijze aan de ondernemers in het werkgebied van de vereniging ten goede kunnen komen, zulks door de ondersteuning van initiatieven van anderen dan wel op eigen initiatief en al dan niet in samenwerking met anderen;
 4. het aanwenden van alle andere wettige middelen die de leefbaarheid in het werkgebied van de vereniging kunnen bevorderen.

OOG is gevestigd in Goes.

Haar werkterrein omvat de binnenstad van de gemeente Goes.

Leden van de vereniging kunnen zijn meerderjarige natuurlijke personen en rechtspersonen die binnen het werkgebied van de vereniging een onderneming uitoefenen.

Daarnaast kunnen bij besluit van de Algemene Ledenvergadering anderen tot het lidmaatschap worden toegelaten.

 

Algemene Ledenvergadering

Eenmaal per jaar wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden. Deze vindt meestal plaats in het eerste kwartaal van het jaar, zodat tijdig de jaarstukken vastgesteld kunnen worden. Daarnaast kunnen er extra ledenvergaderingen worden uitgeschreven.

 

Bestuur

Vanuit het Algemeen Bestuur (AB) en het Dagelijks Bestuur (DB) werkt OOG met een aantal werkgroepen:

 • Werkgroep Gemeentelijk beleid: betrokken bij overlegstructuren over gemeentelijke maatregelen en ontwikkelingen
  • Marco Visser
  • Cees Bo
  • Ronald Saaman
 • Werkgroep Communicatie: verzorgen van o.a. de Snelpost, bezig met een nieuwe website
  • Sjoerd Barends
  • Marten Klop
  • Simone Nieuwenhuijze
  • Ronald Saaman
 • Werkgroep Financiële zaken: beheer van gelden uit contributie en ondernemersbudget uit Reclamebelasting
  • Petro Vuyk
  • Marco Visser
 • Werkgroep Commerciële zaken: uitvoering van allerlei activiteiten op basis van de financiële middelen
  • Ronald Saaman
  • Martin Klop
  • Sjoerd Barends
  • Judith Keijzer
  • Simone Nieuwenhuijze
  • Danny Borremans
   • De werkgroep Commerciële zaken is onderverdeeld in de subwerkgroepen:
    • Promotie: advertenties en poster rond de koopzondagen en toerisme
     • Sjoerd Barends
     • Marten Klop
     • Ronald Saaman
    • Activiteiten:samen met Tom de Koning (GoesisGoes) organiseren van evenementen voor de binnenstad
     • Judith Keijer
     • Simone Nieuwenhuijze
     • Ronald Saaman
    • Sfeer: uitwerken van allerlei sfeerelementen, zoals de hangingbaskets kerstversiering etc.
     • Danny Borremans
     • Ronald Saaman

De onderstreepte personen zijn tevens lid van het DB.