Deze site maakt gebruik van technische cookies en de cookies welke worden geplaatst door Google Analytics. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houdt u er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Akkoord

Goes op 14 in lijst toplocaties van Nederland

Goes op 14 in lijst toplocaties van Nederland

Goes is de enige Zeeuwse gemeente in de top 50 van het jaarlijks onderzoek 'Toplocaties' door weekblad Elsevier en Bureau Louter. In dit onderzoek werden alle 388 gemeenten in Nederland tussen 2014 en 2016 beoordeeld op drie pijlers: aantal arbeidsplaatsen en spreiding over sectoren, toegevoegde waarde van arbeid en aantal startende bedrijven. De prestaties zijn vervolgens afgezet tegen het inwoneraantal.

Wethouder Derk Alssema is verheugd met het resultaat.Het hoge resultaat wordt mogelijk gemaakt door alle Goese ondernemers. "Goes bloeit, ook in economisch opzicht. Sterke stijging van grondverkopen en ondernemers die starten, uitbreiden of naar ons toe verhuizen. De werkgelegenheid die dit met zich meebrengt is belangrijk, ook voor omliggende gemeenten.”