Themajaar Goes-Azië 2017 is bron van inspiratie

Themajaar Goes-Azië 2017 is bron van inspiratie

Op woensdag 18 mei is er ideeën- en inspiratieavond in theater de Mythe in Goes rondom het themajaar 2017. Op deze avond, die wordt gepresenteerd door Dicky Wattimena, staat de invulling van het themajaar 2017 centraal. De ideeën die de afgelopen maanden via www.goesazie.nl zijn ingediend worden gepresenteerd en besproken.

In 2017 staat in de gemeente Goes het thema Azië centraal. Eerder waren de werelddelen Afrika (2009) en Latijns Amerika (2013) bron van inspiratie voor een jaar lang vol activiteiten. Verenigingen en zeker ook individuen worden van harte uitgenodigd om mee te denken en om te reageren op datgene dat is ingebracht. Tijdens de bijeenkomst kunnen nog suggesties worden gedaan. De gesprekken worden afgewisseld met intermezzo’s die een relatie met Azië hebben.

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om zijn of haar ideeën toe te voegen op de inspiratiewebsite www.goes-azie.nl. Hier zijn ook de ingediende ideeën te bekijken.

De avond is gratis en iedereen is van harte welkom.