Deze site maakt gebruik van technische cookies en de cookies welke worden geplaatst door Google Analytics. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houdt u er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Akkoord

Algemene voorwaarden sponsoring

De Stichting Goes Marketing (Goes is goes) biedt de mogelijkheid aan bedrijven om tijdens “Goes is
goes” evenementen met sponsoring aanwezig te zijn volgens de hieronder aangegeven voorwaarden.
De sponsor wordt verder aangeduid als “deelnemer”. De Stichting Goes Marketing en deelnemer
gezamenlijk worden aangeduid als “partijen”.

Artikel 1.
Partijen zijn overeengekomen dat deelnemer zich zal presenteren tijdens één of meerdere
evenementen van Goes is goes
- Vriendinnendag
- Goes Kinderstad
- GoesC
- Goes Couture
- Goes Modestad
- Kerstmarkt Goes
Of tijdens de relatiedagen met pers, bloggers en/of vloggers.

Artikel 2.
1. Deelnemer stelt aan Stichting Goes Marketing het bedrag conform het de gemaakte afspraken ter
beschikking.
2. De Stichting Goes Marketing zendt een factuur aan de deelnemer. Het factuurbedrag zal binnen de
afgesproken termijn aan Stichting Goes Marketing worden overgemaakt.
3. Recht op sponsoring wordt vergeven op basis van binnenkomst van de inschrijving en een
rechtmatige betaling binnen afgesproken termijn.
4. Sponsoring in “natura” is ook een mogelijkheid. Te denken valt hierbij aan sponsoring van
voedingsmiddelen, entertainment, uren of drukwerk. Afspraken hierover worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 3.
1. Mogelijkheden van sponsoring is als aparte bijlage opgenomen per evenement. Voorbeelden zijn
logo vermelding, relatie arrangement of standruimte.
2. Communicatie vindt plaats via de contactpersoon van de Stichting Goes Marketing
3. Deelnemer hoeft geen “vriend” van de Stichting Goes Marketing te zijn.

Artikel 4.
1. Namens de Stichting Goes Marketing treedt de heer T. de Koning of de heer A. Boonman op als
contactpersoon, bereikbaar via e-mail: info@goesmarketing.nl
2. Namens deelnemer treedt de ondertekenaar van het sponsorcontract op als contactpersoon.