Deze site maakt gebruik van technische cookies en de cookies welke worden geplaatst door Google Analytics. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houdt u er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Akkoord

Ontstaan

Geschiedenis

OOG IN VOGELVLUCHT

Onze organisatie is opgericht in september 1902!

Doelstelling

Behoud van de aantrekkelijkheid van de Goese binnenstad en belangenbehartiging voor de daar gevestigde ondernemers.

Hanze én Handelsbelangen

Samenwerking tussen ‘winkeliers’ in een winkelgebied is van alle tijden.

In het begin bestonden er een drietal verenigingen.

Het organiseren van een consumentententoonstelling begin jaren zestig (op het terrein van de toenmalige melkfabriek, nu de Renaultgarage in het Marconigebied) leverde een enorm financieel tekort op en is aanleiding geweest voor nauwere samenwerking.

 

Goese Middenstands Centrale (GMC)

Uit de bestaande verenigingen is – in 1962 - de basis gelegd voor de Goese Middenstands Centrale (GMC). Belangrijke doelstelling van de GMC was het organiseren van evenementen (zoals oa het fruitcorso) om de binnenstad van Goes te promoten.

Het was de tijd dat er bijna nog alleen maar zelfstandige ondernemers actief waren in de binnenstad, waarbij vaak sprake was van meerdere opeenvolgende generaties.

Eerste GMC-voorzitter was de heer A. Kampman, uiteraard bijgestaan door enthousiaste medebestuursleden.

Begin jaren '70 ging de Goese binnenstad op de schop, waarbij – eerst de Lange Kerkstraat en Klokstraat, daarna de Lange Vorststraat en de Ganzepoortstraat – omgetoverd werden tot winkel- en wandelgebied. In die tijd een enorme ingreep.

Maar voor veel ondernemers was toen wel duidelijk dat er veel stond te veranderen. De opkomst in de regio van filiaalbedrijven, waardoor de samenstelling van winkels steeds meer ging veranderen en de behoefte bij Gemeente en projectontwikkelaars om de gunstige positie van Goes als centrumgemeente te versterken door het bouwen van nieuwe winkelgebieden (Schuttershofgebied en later het Kolveniershof). Toenmalig GMC-voorzitter Charles Linssen schetste een toekomstvisie – gedeeld door de meeste ondernemers – van leegstand in het oude centrum én het gevaar van het wegvallen van een compact winkelgebied, één van de belangrijkste kenmerken en aantrekkelijkheden van de Goese binnenstad. Nadat Charles Linssen zitting had genomen in de gemeentepolitiek hebben achtereenvolgens Henk Kampman jr, Roos Spelier en Ron Berks de voorzittershamer gehanteerd.

In de tussentijd ontwikkelde Goes zich als een aantrekkelijk winkelgebied, waarbij er – door nieuwe vestigingen van het grootwinkel- en filiaalbedrijven – een steeds grotere variatie in sortiment geboden kon worden, waardoor de aantrekkingskracht op de regioconsumenten steeds groter werd.

OndernemersOrganisatieGoes (OOG)

Mede door de wijzigende samenstelling en verhouding tussen gevestigde zelfstandige en filiaalbedrijven heeft het bestuur van de Goese Middenstands Centrale besloten tot de huidige naam: Ondernemers Organisatie Goes (OOG), maar met dezelfde doelstelling: behoud van de aantrekkelijkheid van de Goese binnenstad en belangenbehartiging voor de daar gevestigde ondernemers.

Toenemende mobiliteit zorgde enerzijds voor grotere problemen ten aanzien van het parkeren, anderzijds werd de consument steeds kritischer. Begin jaren ’90 is – in samenwerking met de gemeente – een denktank gevormd om een toekomstvisie te ontwikkelen voor de Goese binnenstad.

Onder de voorzitterschappen van achtereenvolgens Simon Steutel sr, Steven Witkam en opnieuw Ron Berks heeft deze samenwerking geleid tot het opstellen van het Masterplan Binnenstad Goes, waarbij vorm wordt gegeven aan het opwaarderen van de sociale, culturele en economische functies van de binnenstad. Eind 2003 heeft de gemeenteraad tot uitvoering van het Masterplan besloten, waarbij naast de winkelstraten ook de verschillende pleinen opnieuw worden ingericht.

Daarnaast omvat het plan de bouw van een grote parkeergarage naast het nieuwe theater.